Scroll to top

Adatvédelmi Tájékoztató

A CSBSE adatvédelmi tájékoztatója

A Családok és Barátok a Sportért Egyesület (CSBSE) az alábbiak szerint tájékoztatja a versenyein nevezőket és résztvevőket, a weboldalán vagy az arról más nevezési oldalra átírányító regisztrálókat az adatkezelésről és a jogorvoslati lehetőségekről. A CSBSE mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Családok és Barátok a Sportért Egyesület (CSBSE)

Székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság út 11/a

Adószám: 18976825-1-10

e-mail-cím: csbsportegyesulet@gmail.com

Telefonszám: +36202603780, +36202603828

Honlap: www.csbse.hu

Az adatkezelés jogalapja

Versenyeinkre való nevezésével és a rendezvényeinken való részvétellel Ön szerződést köt egyesületünkkel a meghatározott szolgáltatások teljesítésére.

Amennyiben online nevezés történik a honlapon, úgy kötelezően szükséges megadni a személyes adatokat, a szerződés teljesítése érdekében (versenyekre, rendezvényekre). A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása.

Más versenyző benevezése

Amennyiben a versenyzőt más nevezi be, úgy a benevezést végző ügyfél hozzájárulást kap a versenyzőtől az adatai megadására, ezzel hozzájárul a nevezéshez és az adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja

A CSBSE által folytatott adatkezelés általános célja:

 • versenyzőink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • versenyzőink tájékoztatása,
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 • kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 • eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó értesítése,
 • szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

Az adatkezelés időtartama

A célhoz kötöttség elve szerint: versenyzőink adatait határozatlan ideig kívánjuk megőrizni adatbázisunkban jövőbeni rendezvényeinken, versenyeinken történő esetleges részvételeik miatt, további kedvezmények biztosításához, nyeremények kiosztásához. Az adatok tárolása visszavonásig él, a törlésről versenyzőink bármikor rendelkezhetnek, külön kérés esetén töröljük az adatokat.

 

Az adatok esetleges felhasználása

 • e-mailben tájékoztatást küldhetünk a versenyekkel kapcsolatosan
 • a versenyeken, rendezvényeken készült fényképeket, videókat felhasználhatjuk honlapunkon, közösségi oldalainkon a rendezvények népszerűsítésére (ehhez ügyfeleinknek minden nevezésnél kifejezetten hozzá kell járulniuk)

Adattovábbítás külföldre

A CSBSE  nem továbbít adatot külföldre.

A kezelt adatok köre

Nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket, időket, helyezéseket, megtett távokat, a rajtszám átvételét, nevezések visszaigazolását, kedvezményekre jogosító adatok.

A pénzügyi tranzakciók esetén nem tárolunk bankkártya adatokat (esetleges bankkártyás fizetés esetén), csak a nevezési díj átutalása esetén tartjuk nyilván az átutalás idejét, az utalt összeget és tranzakcióazonosítót.

Adatfeldolgozó partnereink

A versenyeinkre az online nevezés a http://korido.hu oldalon történik

Az oldal üzemeltetője és fejlesztője:
Azabaj Bt. Szabó Zoltán

7624 Pécs, Bornemissza utca 8.
Honlapja: www.korido.hu

A korido.hu saját célra nem használja a nevezők, versenyzők adatait, csak a nevezési szerver működéséről és biztonságáról gondoskodik. A szolgáltató szokásos naplózási tevékenységet folytat.

A versenyen az időmérés chipes rendszerrel történik, az időméréshez szükséges adatok megadása a nevezéskor megtörténik. Az időmérő cég csak és kizárólag kérésünkre használja fel az adatokat. Az időmérést szintén a Korido.hu Azabaj Bt. végzi.

A felsorolt partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Rajt- és eredménylisták

Versenyeinkről nyilvános rajtlista és eredménylista készül az esemény tisztaságának és átláthatóságának érdekében. A rajtlistán szerepel a versenyző neve, születési év, lakóhely (csak település), állampolgárság, nem, korkategória. Az eredménylista a rajtlista adatain túl tartalmazza a nettó és bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távot, abszolút és kategórián belüli helyezést, esetleges kizárást, feladást, időbüntetést.

A versenyzők a nevezéssel hozzájárulnak ezeknek az adatoknak a listákban való közléséhez

E-mailek és SMS-ek küldése

E-mailt küldünk minden versenyzőnek

 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 • a sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél),
 • a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,
 • az időméréses versenyek után (eredményközlő levél),
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

SMS-t küldünk

 • rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk másképp értesíteni (pl. erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Egyesületünknél csak Kotrocz Gábor és Kotrocz-Kiss Gabriella fér hozzá a versenyzők személyes adataihoz, csak ők kezelik.

Az adatkezelésben érintett szervereink helye

A CSBSE adatkezelésének helye Zagyvaszántó, Ifjúság út 11/a

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

Adatok törlése

A célhoz kötöttség elve szerint: versenyzőink adatait határozatlan ideig kívánjuk megőrizni adatbázisunkban jövőbeni rendezvényeinken, versenyeinken történő esetleges részvételeik miatt, további kedvezmények biztosításához, nyeremények kiosztásához. Az adatok tárolása visszavonásig él, a törlésről versenyzőink bármikor rendelkezhetnek, külön kérés esetén töröljük az adatokat. Amennyiben nevezés van folyamatban, úgy a törlés kérése a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatunk olyan adatokat, amik a sportegyesületnél történő esetleges ellenőrzések során szükségesek lehetnek, amiket a törvényi előírások miatt kötelező megőrizni.

Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, hogy amennyiben bármiféle jogsérelmet érez, keresse fel egyesületünket.

A továbbiakban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A CSBSE kikötése

Az egyesület az adatvédelmi nyilatkozatát bármikor megváltoztatja, erre a jogot fenntartja. Ezek a változtatások olyan esetekben történhetnek meg, ha tovább bővül a szolgáltatások köre, változnak a nevezést biztosító vagy időmérő szolgáltatók. Ezek a változtatások a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését nem jelentheti.

 

X